Katsoin muistaakseni kolmoskanavalta 45 minuuttia ohjelmasta tullutta Thirty days -dokumenttiohjelmaa. Dokumentti kuuluu samaan saagaan Super Size Me -dokumenttielokuvan kanssa, jossa yksi henkilö päätti ottaa hyvinkin radikaalilla tavalla kantaa Yhdysvaltalaiseen pikaruokalakulttuuriin syömällä joka päivä kolme kertaa McDonaldsin tuotteita 30 päivän ajan. Tutkimuksessaan hänellä oli muutamia reunaehtoja, kuten se, että jos aterian oston yhteydessä myyjä kysyi: "Do you want Super size menu?", hänen piti aina vastata kyllä.

Tähän saagaan kuuluu muitakin kolmenkymmenen päivän kokeiluja mm. miten selvitä 30 päivää USA:n minimipalkalla. Kaikki näkemäni dokumentit ovat olleet vakuuttavia.

Palatakseni varsinaiseen aiheeseen, viime viikolla tuli siis tähän muottiin kuulunut dokumentti, jossa yhdysvaltalainen ateisti oli 30 päivää yhdysvaltalaisessa kristityssä perheessä. Jälleen kerran eksyin katsomaan tätä ohjelmaa vasta puolen välin krouvista, joten kaikkea en nähnyt.
          Kuitenkin noin puolessa välissä joitakin yhteenottoja, mutta myös yhteyksiä oltiin löydetty. Ikävä nimittää henkilöä vakaumuksensa vuoksi, mutta kuitenkin tämä ateisti sai viedä tämän kristityn perheen (Isän ja äidin) ateistien kahvilaan, jossa käytiin keskustelua mm. siitä, että USA dollarin setelissä lukee "In God we trust", joka oltiin lisätty kylmän sodan aikana vastapainoksi kommunismille. Ateistien mielestä tämä loukkaa heidän vakaumustaan. Tähän kristityn perheen isä oli sitä mieltä, että jos ei kelpaa, niin voi muuttaa maasta pois. Ateistit kuittasivat tämän, että lausahdus oli tyypillinen kommentti, jonka he olivat kuulleet ennenkin.
          Keskustelu siirtyi kristilliseen suvaitsevuuteen ja argumentteihin siitä, että koskeeko tämä suvaisevaisuus tai tuleeko se kohdistaa pelkästään muihin kristittyihin ja jättää "muut" ihmiset tämän ulkopuolelle. Toisin sanoen, millä tavalla lähimmäistään tulisi rakastaa, näytti olevan hyvin subjektiivinen käsite. Tähän argumenttiin kristityn perheen vanhemmat eivät sanoneet mitään, mutta myönsivät, että väite oli totta.

Itselläni on mielestäni paradoksaalinen suhtautuminen uskovaisiin ja epäuskovaisiin. Jos olen suorastaan "hihhulien" seurassa, minua kertakaikkiaan rupeaa ärsyttämään. En onneksi ole ihan yksin. Olen kuullut juttua, että eräs ev.lut. pastori ja joku lähetysseura olivat tehneet riparin yhteistyössä. Molemmilta puolilta, jos näin voi sanoa, tuli työntekijä ja isosia. Tämä kyseinen lähetysseura piti hyvin tärkeänä rukousta ja kuulemma pappi oli kolmen päivän jälkeen sanonut omille isosilleen, että nyt lähetään käymään hesessä. Mä en enää jaksa tätä rukoilemista.

Olenko minä vääränlaisessa yhteydessä Jumalaan, koska hyvinkin helposti pystyisin allekirjoittamaan äsken mainitun episodin?

Toisaalta taas, jos olen epäuskovaisten seurassa tunnen selkeästi oman uskoni vahvistuvan. Myös tunnen epäuskon loukkaavan jollain tasolla itseäni.

Jälkimmäiseen äsköiseen ajatukseen sekä liittyen dokumenttiin, josta kerroin, mieleeni tuli kaksi eri evankeliumikohtaa, jotka ovat selkeässä ristiriidassa keskenään:

Mark. 9:38-41, josta haluan korostaa nyt jaetta 40:

 

Vieras henkienmanaaja

38 Johannes sanoi hänelle: "Opettaja, me näimme erään miehen ajavan pahoja henkiä ulos sinun nimessäsi. Me yritimme estää häntä, koska hän ei kuulu meihin." [9:38-41: Luuk. 9:49,50 : Luuk. 9:54]
39 Mutta Jeesus vastasi: "Älkää estäkö häntä. Eihän yksikään, joka tekee voimateon minun nimessäni, voi heti perään puhua minusta pahaa.
40 Joka ei ole meitä vastaan, on meidän puolellamme. [Matt. 12:30; Luuk. 11:23]
41 Totisesti: joka antaa teille maljallisen vettä sen tähden, että te olette Kristuksen omia, ei jää palkkaansa vaille. [Matt. 10:42+]

Kyseisestä jakeesta onkin viittaus Matteuksen evankeliumiin, jonka otan seuraavaksi:

Luvut: Matt. 12:22-32, josta haluan siis korostaa jaetta 30

Jeesus ja Belsebul

22 Sitten Jeesuksen luo tuotiin sokea ja mykkä mies, jota vaivasi paha henki. Jeesus paransi hänet, niin että mies puhui ja näki. [12:22-32: Mark. 3:20-30; Luuk. 11:14-23, 12:10 : 12:22-24: Matt. 9:32-34]
23 Kaikki olivat ihmeissään ja kyselivät: "Entäpä jos tämä on Daavidin Poika?"
24 Mutta kun fariseukset kuulivat sen, he sanoivat: "Itsensä Belsebulin, pääpaholaisen, avulla hän pahoja henkiä karkottaa."
25 Jeesus tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille: "Jokainen valtakunta, joka jakautuu ja taistelee itseään vastaan, tuhoutuu, eikä myöskään kaupunki tai perhe kestä, jos sitä repivät riidat. [Ps. 139:2]
26 Jos Saatana ajaa ulos Saatanan, silloin se on noussut itseään vastaan. Kuinka sen valtakunta silloin voi pysyä koossa?
27 Jos minä karkotan pahoja henkiä Belsebulin avulla, kenen avulla sitten teikäläiset niitä karkottavat? Heistä te saatte itsellenne tuomarit. [Ap. t. 19:13-20]
28 Mutta jos minä karkotan pahoja henkiä Jumalan Hengen voimalla, silloinhan Jumalan valtakunta on jo tullut teidän luoksenne.
29 "Kuinka kukaan voi tunkeutua väkevän miehen taloon ja ryöstää hänen tavaroitaan, ellei ensin sido häntä? Vasta sitten hän voi ryöstää talon ja tavarat.
30 Joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan, ja joka ei yhdessä minun kanssani kokoa, se hajottaa. [Mark. 9:40; Luuk. 9:50]
31 "Sen tähden sanon teille: jokainen synti ja herjaus tullaan antamaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen herjaamista ei anteeksi anneta. [Hepr. 10:28,29]
32 Joka sanoo jotakin Ihmisen Poikaa vastaan, hänelle annetaan anteeksi, mutta joka puhuu Pyhää Henkeä vastaan, hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä eikä tulevassa maailmanajassa. [Luuk. 23:34; 1. Tim. 1:13]

Näissä kahdessa kohdassa, jos siis oletan, että persoonallisen Jumalan kieltäjä, ateisti, ei ole Jeesuksen puolella vaan vastaan. Toisaalta äsköisessä kohdassa Markuksesta oikein toiminut henkilö, joka kuului vaan eri porukkaan, toimi Jeesuksen mielestä oikein ja oli hänen puolellaan. Luukkaassa on viitteiden mukaisissa paikoissa samankaltaiset jakeet.

Nämä kohdat taas palauttavat minut miettimään kristillistä suvaitsevaisuutta. Miten kristityn pitäisi ateisteja suvaita?

Ja toinen kysymys, jonka jo esitin ylempänä: "Olenko minä vääränlaisessa yhteydessä Jumalaan, koska hyvinkin helposti pystyisin allekirjoittamaan äsken mainitun episodin?"

 

Raamatun jakeet on kopioitu osoittesta: http://raamattu.uskonkirjat.net/